Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

Aktualitātes un notikumi

Aicina pieteikties jaunatnes iniciatīvu projektu finansējumam

Projekts PuMPuRS* aicina nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomā, pieteikties 4600 eiro lielam finansējumam jaunatnes iniciatīvas projektiem par atbalsta sniegšanu skolēniem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.

Ņemot vērā atziņu, ka jauniešu motivācijas veicināšana ir viens no šī laika izaicinājumiem, projektā PuMPuRS tika ieplānots atbalsts jaunatnes iniciatīvu projektiem, domājot ne tikai par finansējuma piešķiršanu, bet arī par jauniešu savstarpējo sadarbību, kas veicinātu motivāciju mācīties. Pirmais jaunatnes projektu konkurss tika izsludināts 2018. gada rudenī, tajā apstiprināti 78 pieteikumi un no 2019. gada februāra jaunatnes projektu ietvaros atbalstu saņēmuši vairāk nekā 4000 skolēnu visā Latvijā.

“Sevišķi svarīgi ir mainīt sabiedrības domāšanu no pozīcijas "izdevīgāk ir neredzēt" uz "pamani, ieklausies un atbalsti” arī tos skolēnus, kuri ir neērti sabiedrībai, kuri ir nepaklausīgi vecākiem, kuri stundu laikā nedzird skolotāja teikto. Ir jāsaprot, kāpēc jaunietis nav motivēts, un jāstrādā ar patiesajiem cēloņiem”, uzsver projekta PuMPuRS vadītāja Inese Vilāne.

Publicēts: 20.05.2019.

“PuMPuRS” projekts skolēniem Gulbenes novadā

Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ko pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Šobrīd projektā piedalās astoņas Gulbenes novada vispārizglītojošajās iestādes, savukārt nākamajā mācību gadā tiks iesaistītas visas. Projekts piedāvā individuālu pieeju skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts gadījumā, ja viņš ir pakļauts riskam priekšlaicīgi pamest mācības.

Publicēts: 20.05.2019.

Jauniešu idejas ir vajadzīgas sabiedrībai

Par jauniešu motivāciju šodien un iespējām nākotnē, kā vienu no izaicinājumiem, runā daudzi. Lai jauniešus atbalstītu, nepieciešams ne tikai finansējums, bet arī daudz pacietības un vēlmes pamanīt, ieklausīties un atbalstīt. Par lielākajiem izaicinājumiem un iespējam, kas tiek izmantotas darbā ar jauniešiem, varam uzzināt “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālistes Daces Plaudes sagatavotajā stāstā.

“Jaunieši ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī tagadne,” šī atziņa ir dzirdēta ne reizi vien. Taču kā šos vārdus piepildīt ar saturu? Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) šogad realizē vairākus nozīmīgus projektus, īpašu uzmanību veltot jauniešiem lauku teritorijās.

Eva Aizupe: “Mums ir divas dilemmas – neko nedarīt, vai meklēt risinājumus.”

Iepazīst mobilā darba pieredzi

“Latvijā ir tendence, ka pagastos paliek arvien mazāk jauniešu, un viņi dodas uz pilsētām. Mums ir divas dilemmas – neko nedarīt, vai meklēt jaunus risinājumus. Šis izaicinājums ir gan Latvijai, gan visai Eiropai. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāvji piedalās dažādos projektos, kas tiek organizēti jaunatnes darbiniekiem Eiropā, esam braukuši, skatījušies un klausījušies šo pieredzi, izaicinājumus, veiksmes un neveiksmes stāstus citās valstīs,” stāsta ABJC direktore Eva Aizupe.

Publicēts: 16.05.2019.

PuMPuRS speciālisti aicina uz nākamo tikšanos 15. maijā

Trešdien, 15. maijā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.
Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.
Piesakoties konsultācijām, ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

 • Līgumu slēgšana
 • Tehniskais atbalsts, kā piemēram darbs ar datubāzēm
 • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana 
 • PMP risku atpazīšana un noteikšana
 • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko piemērošana
 • Juridiskie jautājumi
 • Iepirkumi
 • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
 • Jautājumos, kas saistīti ar projekta komunikāciju un publicitāti
 • u.c. jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta esošo sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Smilšu iela 7, Rīga.

Publicēts: 07.05.2019.

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu otrais uzsaukums ir klāt!

Esiet aktīvi, sekojiet līdzi pašvaldību mājas lapās izvietotajai informācijai un palīdziet jauniešiem iesaistīties PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektos, tādējādi, veicinot viņos motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē!

Šobrīd projekta konkursi ir izsludināti šādās pašvaldībās:

Ar nepacietību gaidām arī citu pašvaldību izsludinātos konkursus, lai kopā ar jauniešiem tiektos uz lieliem un augstiem mērķiem!

Projekta iesniedzējs var būt:

Publicēts: 16.04.2019.

Nāc ciemos uz tikšanos ar PuMPuRS speciālistiem!

Trešdien, 17. aprīlī, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Publicēts: 12.04.2019.

Piesakies PuMPuRS konferencei Kuldīgā!

Aicinām pieteikt dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros rīkotajai konferencei "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas norisināsies Kuldīgā 2019. gada 29. martā.  Reģistrēšanās konferencei šeit: https://www.mitto.me/pumpurs-konference/kuldiga-29-03 (vietu skaits konferencē ir ierobežots un sasniedzot maksimālo pieteikumu skaitu, reģistrācija var tikt pārtraukta iepriekš). PuMPuRS Kuldīgas konferences programma.

Projekta PuMPuRS mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Paldies par sadarbību un uz tikšanos konferencē!

Publicēts: 13.03.2019.

Piesakies PuMPuRS konferencei Cēsīs!

Aicinām pieteikt dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros rīkotajai konferencei "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas norisināsies Cēsīs 2019. gada 26. martā.  Reģistrēšanās konferencei šeit: https://www.mitto.me/pumpurs-konference/cesis-26-03 (vietu skaits konferencē ir ierobežots un sasniedzot maksimālo pieteikumu skaitu, reģistrācija var tikt pārtraukta iepriekš). PuMPuRS Cēsu konferences programma

Projekta PuMPuRS mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Paldies par sadarbību un uz tikšanos konferencē!

Publicēts: 13.03.2019.

Rīgas skolu pieredze projektā PuMPuRS

PuMPuRS arvien vairāk sastop tos, kuriem ir nepieciešama palīdzīga roka, lai tiktu cauri, ne vienmēr vieglajiem mācību gadiem pamatskolā un vidusskolā.

Tāpat kā citos Latvijas reģionos, arī Rīgā, PuMPuRS palīdz tiem, kuri atpaliek mācībās, jo arī Rīgas skolās (kopumā 62 no 114 skolām) Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno – Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Publicēts: 04.03.2019.

PuMPuRS speciālistu komanda aicina apmeklēt individuālās konsultācijas

Katra mēneša 3. trešdienā, projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, Vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Publicēts: 27.02.2019.