Aicina pieteikties jaunatnes iniciatīvu projektu finansējumam


Projekts PuMPuRS* aicina nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomā, pieteikties 4600 eiro lielam finansējumam jaunatnes iniciatīvas projektiem par atbalsta sniegšanu skolēniem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.

Ņemot vērā atziņu, ka jauniešu motivācijas veicināšana ir viens no šī laika izaicinājumiem, projektā PuMPuRS tika ieplānots atbalsts jaunatnes iniciatīvu projektiem, domājot ne tikai par finansējuma piešķiršanu, bet arī par jauniešu savstarpējo sadarbību, kas veicinātu motivāciju mācīties. Pirmais jaunatnes projektu konkurss tika izsludināts 2018. gada rudenī, tajā apstiprināti 78 pieteikumi un no 2019. gada februāra jaunatnes projektu ietvaros atbalstu saņēmuši vairāk nekā 4000 skolēnu visā Latvijā.

“Sevišķi svarīgi ir mainīt sabiedrības domāšanu no pozīcijas "izdevīgāk ir neredzēt" uz "pamani, ieklausies un atbalsti” arī tos skolēnus, kuri ir neērti sabiedrībai, kuri ir nepaklausīgi vecākiem, kuri stundu laikā nedzird skolotāja teikto. Ir jāsaprot, kāpēc jaunietis nav motivēts, un jāstrādā ar patiesajiem cēloņiem”, uzsver projekta PuMPuRS vadītāja Inese Vilāne.

Par to, ka darbs ar skolēniem, kuriem tiek identificēti mācību pārtraukšanas riski, nav viegls, PuMPuRam stāsta arī Madonas novada Bērzaunes pagasta biedrības “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”” pārstāve Iluta Kārkliņa, kuras projekts saņēma finansējumu pirmajā konkursā: “Piedaloties šajā projektā, mēs noteikti esam izkāpuši no savas komforta zonas, jo, projekta ietvaros saskaroties ar jauniešiem, kuriem ir motivācijas trūkums, kuriem ir nepieciešams atbalsts, individuāla pieeja, bieži vien bija jāatrod laiks, lai izrunātu kādu sasāpējušos jautājumu un sniegtu padomu, kā to risināt. Taču šo mēs uzskatām kā ļoti vērtīgu un nepieciešamu pieredzi savai turpmākajai attīstībai.” I. Kārkliņa uzskaita ieguvumus no dalības PuMPuRā: “Jaunieši izveido savstarpēji ļoti veiksmīgu sadarbību un ir pozitīvi. Ja kādam  uzdevumi sagādā grūtības, jaunieši savstarpēji cits citam palīdz un atbalsta. Šis projekts jauniešiem noteikti sniedza jaunu pieredzi un iespējas pilnveidoties. Arī šobrīd jaunieši vēršas biedrībā ar savām pasākumu un nodarbību iniciatīvām, ko vēlētos realizēt.”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe atklāj**, ka darbā ar jauniešiem ir divas iespējas: “Neko nedarīt vai meklēt risinājumus. Jaunieši ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī tagadne”. Eva, kura paralēli arī koordinē jaunatnes projektus Alūksnes novadā, norāda uz negatīvajām sekām, kas iestājas, ja ar jauniešiem netiek strādāts: “Neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas negatīvi ietekmē viņu turpmāko dzīvi, un sabiedrības lielākā problēma ir tā, ka to ieraugām tikai tad, kad tā jau ir samilzusi.”

Plašāka informācija par PuMPuRS jaunatnes projektu konkursiem http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

Pašvaldību saraksts, kurās tiek izsludināta pieteikšanās jaunatnes projektiem http://www.pumpurs.lv/lv/pasvaldibu-kontaktpersonas


* Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

** Alūksnes un Malienas Ziņas, 10.05.2019.