DLUV-02. Kad tiek dibinātas darba tiesiskās attiecības ar projekta iesaistīto personālu?


Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt noslēgtām pirms tiek uzsākta projekta darba uzdevumu veikšana.