DLUV-03. Vai DLUV nepieciešams parakstīt un izdrukāt?


Projekta vajadzībām DLUV saskaņošana notiek elektroniski un atsevišķa drukāšana un iesniegšana nav nepieciešama.