DLUV-05. Vai pašvaldību/VPII koordinatoriem nepieciešams pievienot DLUV projekta datu bāzē sadaļā “Pievienotie dokumenti”?


Nē, pašvaldības/VPII koordinatora pienākumos ir pārbaudīt vai dati ir ievadīti precīzi un vai DLUV ir apstiprināta.