DLUV-13. Vai pietiek, ja izglītības iestāde izdod rīkojumu par darbu projektā SAM 8.3.4.?


Nē, lai būtu iespējams apmaksāt pedagoga darbu no projekta līdzekļiem, nepieciešams nodibināt darba tiesiskās attiecības par darbu projektā. Ja pedagogs ir jau nodarbināts skolā, tad nepieciešams noslēgt vienošanos un tādējādi izdarīt grozījumus esošajā darba līgumā par to, ka persona, papildus esošajiem pienākumiem izglītības iestādē, veiks darbu projektā. Vairāk par to, kāda informācija jāiekļauj darba tiesisko attiecību dokumentā, skatīt projekta vadlīniju 9. pielikumu “Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā”.