IAP-13. Vai semestra laikā ir iespējams mainīt IAP sagatavotāju, piemēram, viņa ilgstošas prombūtnes vai darba attiecību izbeigšanas dēļ?


Nē, semestra ietvaros nav iespējams mainīt IAP sagatavotāju.