IAP-17. Vai semestra ietvaros drīkst sniegt atbalstu skolēnu brīvlaikos?


Izvērtējot izglītojamā noslodzi, drīkst sniegt konsultācijas rudens un pavasara brīvlaikos (īstenošanā esoša IAP ietvaros).