IAP-19. Vai izglītojamajiem drīkst sniegt konsultācijas un konsultatīvo atbalstu nedēļas nogalēs un svētku dienās?


Konsultācijas un konsultatīvo atbalstu nedrīkst sniegt svētku dienās un brīvdienās (sestdienās, svētdienās).