Informatīvā videokonference-seminārs "Par noslēguma pārbaudījumiem un atbalsta pasākumiem 2020./2021. mācību gada 2. semestrī"


Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar  Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu 8. janvārī plkst. 14.00–16.00 rīko informatīvu tiešsaistes semināru par aktualitātēm 2020./2021. mācību gada 2.semestrī. 

Seminārā aicinām piedalīties: Pašvaldību izglītības vadītājus, izglītības iestāžu vadības pārstāvjus un pedagogus. 

Darba kārtība:

 1. 14.00 – 14.20  Par plānotajiem 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumu norises scenārijiem un to norisi.
  Kaspars Špūle, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs
  • Jautājumi un atbildes (10min) 
 2. 14.30 –14.50 Par vadlīnijām “Mācību satura apjoma izvērtēšana attālinātas mācīšanās laikā”  un Skola2030 atbalsta pasākumiem attālināto mācību laikā. 
  Mihails Basmanovs, Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā, jeb Skola2030 eksperts
  • Jautājumi un atbildes (10min)
 3. 15.00  – 15.10 Par ESF projektu “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” un  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pieejamo atbalstu attālināto mācību laikā.
  Liene Voroņenko, Valsts izglītības satura centra projektu vadītāja
  • Jautājumi un atbildes (10min)
 4. 15.20 –15.30 Par ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMpuRS).
  Inese Vilāne, Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta vadītāja
  • Jautājumi un atbildes (10min)
 5. 15.30 – 16.00 Dažādi.

Ja vēlaties uzdot jautājumus pirms vebināra, sūtiet tos uz e-pasta adresi: inara.dundure@lps.lv

Sēdes norisi varēs vērot arī  tiešraidē LPS mājaslapas www.lps.lv  sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/582-8-janvari-plkst-1400-videokonference-par-ce-un-parbaudes-darbiem-2020gada

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv

Informējam, ka sēdes laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana. Izmantotie materiāli tiks izmantoti LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātajos materiālos.