Pašvaldību kontaktpersonas

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

2018. gada rudens projektu uzsaukumu īstenot pieteikušās 39 pašvaldības: 

 Reģions

 Pašvaldība

 Kontaktpersona

Kurzeme

Liepājas pilsēta

Dace Liepa
Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
dace.liepa@liepaja.edu.lv
tālr. 29453817

 

Aizputes novads

Antra Grasmane
antra@aizpute.lv
tālr. 63459151

 

Priekules novads

Una Ržepicka
una.rzepicka@priekulesnovads.lv

 

Saldus novads

Ginta Kožokaru
Saldus novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste 
ginta.kozokaru@saldus.lv
tālr. 63807917

 

Skrundas novads

Gita Rubežniece-Zute
Attīstības nodaļas vadītāja
gita.rubezniece@skrunda.lv
tālr. 27744900

 

Grobiņas novads

Linda Gube
Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu koordinatore 
linda.gulbe@grobinasnovads.lv
tālr. 63497965

 

Alsungas novads

Daiga Kalniņa
Alsungas novada domes priekšsēdētāja 
daiga.kalnina@alsunga.lv
tālr. 27273790

 

Kuldīgas novads

Santa Japeņina
Santa.Japenina@kuldiga.lv

 

Talsu novads

Daiga Feldmane
daiga.feldmane@talsi.lv
tālr. 29417402

Latgale

Preiļu novads

Santa Ancāne-Novikova
Preiļu novada Jauniešu centra "Četri" vadītāja 
santa.ancane@preili.lv
tālr. 29327010

 

Dagdas novads

Aina Odiņeca
Dagdas novada JIC vadītāja 
bjcdagda@inbox.lv
tālr. 20071032

 

Viļakas novads

Inese Circene
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
inese.circene@vilaka.lv
tālr. 26383909

 

Viļānu novads

Ilga Morozova
lzglītības un kultūras lietu speciāliste
izglitiba@vilani.lv  
tālr.64605833

 

Vārkavas novads

Iveta Poplavska
Jaunatnes lietu speciāliste 
iveta.poplavska@varkava.lv
tālr. 20004979

 

Rēzeknes novads

Jānis Šaudiņš
Jaunatnes lietu speciālists 
janis.saudins@saskarsme.lv
tālr. 25922018

 

Rēzeknes pilsētas

Eleonora Ivanova
eleonora.ivanova@rezekne.lv

 

Balvu novads

Linda Igaune
Finanšu ekonomiste 
linda.igaune@balvi.lv
tālr. 20282401

Aglonas novads

Džeina Valaine
Jaunatnes lietu speciāliste
jauniesi@aglona.lv
tālr. 25882069

Rīga

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments

Dmitrijs Zverevs
Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītājs – pārvaldes priekšnieka vietnieks 
dmitrijs.zverevs@riga.lv
tālr. 67181499

Rīgas reģions

Lielvārdes novads

Inga Reķe
Izglītības nodaļas vadītāja 
inga.reke@lielvarde.lv
tālr. 26334028

 

Limbažu novads

Vaira Ābele
Pieaugušo izglītības speciāliste 
vaira.abele@limbazi.lv
tālr. 29181788

 

Kandavas novads

Inita Tamsone
Projektu vadītāja 
inita.tamsone@kandava.lv
tālr. 63107364

 

Ogres novads

Ieva Švēde
ieva.svede@ogresnovads.lv   
tālr. 65068764

Evija Slise
evija.slise@ogresnovads.lv
tālr. 65055384

Vidzeme

Kocēnu novads

Anta Šulmeistare-Tupreine
Attīstības nodaļas vadītāja vietniece 
anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv
tālr. 26102553


Mikus Krišāns
Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 
mikus.krisans@kocenunovads.lv
tālr. 29188645.

 

Gulbenes novads

Lauris Šķenders
lauris.skenders@gulbene.lv
tālr. 28742807

 

Cēsu novads

Biruta Dambīte
biruta.dambite@cesis.lv
tālr. 64161822

 

Valkas novads

Romina Meļņika
Jaunatnes lietu specialiste 
romina.melnika@valka.lv
tālr. 29472781

 

Rūjienas novads

Daina Roze
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja daina.roze@rujiena.lv
tālr. 25450585

 

Valmieras pilsēta

Velga Mālkalne
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece 
velga.malkalne@valmiera.lv
tālr. 64207631.

 

Madonas novads

Vivita Vecozola
vivita.vecozola@madona.lv
tālr. 64860071, 26378836

 

Alūksnes novads

Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore 
eva.aizupe@aluksne.lv
tālr. 64322402

Zemgale

Aknīstes novads

Aija Voitišķe
Aknīstes vidusskolas direktore
aija.akniste@inbox.lv
tālr. 22016140

 

Dobeles novads

Evita Evardsone
Izglītības pārvaldes juriskonsulte
evita.evardsone@dobele.lv
tālr. 25495677

 

Bauskas novads

Liene Rotberga
Jaunatnes lietu speciāliste
liene.rotberga@bauska.lv
tālr. 27630665

 

Jelgavas pilsēta

Ilga Meža
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
ilga.meza@izglitiba.jelgava.lv
tālr. 63012467

 

Jelgavas novads

Gatis Kasparinskis
Izglītības un vides projektu vadītājs gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

 

Viesītes novads

Dita Sala
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
dita.sala@viesite.lv
tālr. 22000801


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .