Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

DLUV-09. Cik gara ir viena konsultācija izglītojamajam un vai pedagogam tiek maksāts arī par gatavošanos?

Vienas konsultācijas garums ir 40 minūtes, taču darba uzskaite projektā notiek par vienu mācību stundu. Saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem, vienas mācību stundas garums ir astronomiskā stunda. Līdz ar to pedagogam no projekta tiek apmaksāta viena mācību stunda, kas ietver gan 40 minūšu konsultāciju ar izglītojamo, gan 20 minūtes gatavošanos nodarbībai.

Publicēts: 28.06.2021.

IAP-24. Kā veikt konsultāciju uzskaiti KA lapā, ja vienā dienā ir bijušās vairākas konsultācijas pie viena pedagoga?

Katrs ieraksts atbilst vienai stundai. Nedrīkst vienā ailē norādīt, piemēram, "2h". Gadījumā, kad vienā dienā notiek vairākas konsultācijas pie tā paša pedagoga, KA veidlapas ailē raksta katru stundu atsevišķi, norāda tēmas, datumu (diena, mēnesis, gads) un abas puses parakstās par katru notikušo atbalstu/konsultāciju. KA veidlapā kalendārajā mēnesī veiktajām konsultācijām ir jābūt uzskaitītām hronoloģiskā un loģiskā secībā.

Publicēts: 21.07.2020.


IAP-22. Kā tiek veikta konsultāciju uzskaite, ja pedagogs sniedz atbalstu vairākos atbalsta pasākumus/mācību priekšmetos?

Katram IAP ietvertajam atbalsta pasākumam, nepieciešama atsevišķa KA vienošanās starp pedagogu un izglītojamo, atsevišķa KA lapa ar konsultāciju uzskaiti. Nedrīkst vairākus atbalsta pasākumus iekļaut vienā KA lapā.

Publicēts: 21.07.2020.

IAP-20. Vai vienošanās starp pedagogu un izglītojamo jāgatavo viena uz visu mācību gadu?

Vienošanās starp pedagogu un izglītojamo tiek gatavota katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).

NB! Vēršam uzmanību, ka arī KA lapa ar konsultāciju uzskaiti tiek gatavota katram semestrim atsevišķa! Nedrīkst vienā KA lapā ierakstīt konsultācijas par vairākiem semestriem vai vairākiem atbalsta pasākumiem!

Publicēts: 21.07.2020.


DLUV-08. Sagatavojot DLUV, ielasās nekorekti amati. Kā izlabot?

Sagatavojot DLUV visām iesaistītajām pusēm amats automātiski ielasās kā “pedagogs”. Veicot DLUV ievadi projekta datu bāzē ir iespējams veikt manuālu amatu maiņu “Darba laika uzskaite” kartiņā, sadaļā “Pedagogu amati projektā”. Amatu maiņu iespējams veikt tikai izglītības iestādes vadītājam pirms DLUV apstiprināšanas.

Lai atbalsta personālam nomainītu amatu DLUV, atbilstoši reģistrētajam IAP atbalsta pasākumam un darba līgumā norādītajam amatam:

Publicēts: 09.12.2019.

DLUV-07. Kā labot DLUV?

Pēc DLUV apstiprināšanas, IAP ievadītājiem un izglītības iestādes koordinatoriem nav iespējams labot ievadītās stundas. Vairāku līmeņu apstiprināšanā paredz, ka pirms apstiprināšanas atbildīgā persona ir pārliecinājusies par ievadīto datu precizitāti.

Publicēts: 09.12.2019.


Aktualitātes un notikumi

Ja pieaugušais nepasniedz roku, bērns var pazust pavisam

Ir viegli pieņemt paklausīgu, mierīgu, kārtīgi ģērbtu bērnu, bet ļoti grūti ir atbalstīt spurainu, dīvaini ģērbtu, noslēgtu pusaudzī. Un tad ir vieglāk viņu neredzēt, vieglāk, ka viņš vairs nemācās šajā klasē, šajā skolā, un drošāk var justies, ja viņš pazūd no mūsu redzesloka. Tomēr aiz šī pusaudža ārējā izskata un uzvedības maskas slēpjas bērns, kuram nepieciešama palīdzība, lai viņš atgūtu uzticību pieaugušajiem un rastu sevī motivāciju turpināt mācības.

Atbalsta projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS” tiek īstenots jau sesto gadu. Projekta ietvaros īstenoti teju 86 tūkstoši individuālo atbalsta plānu skolēniem.

“Šis ir projekta noslēdzošais gads, kura laikā gan izglītības iestāžu, gan pašvaldību līmenī tiek domāts par to, kā turpmāk sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem, kuriem ir risks pirms laika pārtraukt mācības. Tomēr neviens atbalsta pasākums ilgtermiņā nedos vajadzīgos rezultātus, ja bērni paliks bez vecāku uzmanības un mēs neiemācīsimies pamanīt signālus, kas liecina par to, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts. Tādēļ aicinu ikvienu pieaugušo – vecākus, aizbildņus, pedagogus, - pamanīt, ieklausīties, atbalstīt,” aicina projekta "Pumpurs" vadītāja Inese Vilāne, uzsverot, ka riskus mācību pamešanai pieaugušie var pamanīt pat divus, trīs gadus pirms bērns nonācis līdz šādam solim.

Publicēts: 22.02.2023.

Kāpēc bērni nemeklē atbalstu pie saviem vecākiem?

Kas notiek ar bērnu, kad viņš nav skolā? Vai viņš ir mājās? Vai viņš ir paēdis? Vai viņš ir drošībā? Kāpēc viņš neko nestāsta? Kāpēc viņš ir tik neizprotams? Ar jautājumu par to, kāpēc bērni nemeklē atbalstu pie saviem vecākiem, projekts PuMPuRS uzsāk informatīvo kampaņu “Es Tevi it kā mīlu”. It kā – tas ir mazais iestarpinājums, kas tik bieži  prasmīgi tiek noslēpts sadzīves, aizņemtības un noguruma aizsegā. Tas ir manifests to jauniešu vārdā, kuriem IR nepieciešams atbalsts, kuriem ir risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības un iespēja pazaudēt pilnvērtīgu nākotni un vietu sabiedrībā. Šis provokatīvais sauklis  “Es tevi it kā mīlu” aicina domāt – vai es tiešām esmu sava bērna atbalsts, vai tiešām zinu, kā mans bērns jūtas.

Publicēts: 20.02.2023.

KLASES IZAICINĀJUMS: Kas es esmu šajā pasaulē?

Klases izaicinājums nozīmē iepazīt ne tikai citus cilvēkus, bet arī sevi. Kas es esmu šajā pasaulē, kas ir cilvēki, kurus izvēlos sev blakus?

Nu jau Loreta mācās 9. klasē un sapņo par to, ka pēc pamatskolas apgūs programmēšanu un savu darbu saistīs ar darbu pie datora. Loretai patīk daba, tomēr īpaši izaicinošs ir viss, kas saistīts ar iekļaušanos un sapratni.

Šajā KLASES IZAICINĀJUMĀ iepazīsim skautu un gaidu vērtības - atklātību, draudzīgumu un izpalīdzību. Būšana dabā ir dziedinoša. Kaut uz pāris dienām, bet kopā ar citiem, kas zina kā jūties un pieņem.

Ir svarīgi, ka pieaugušie palīdz jaunietim piedzīvot pozitīvu pieredzi, jo pieredzi viņi meklēs jebkurā gadījumā, bet vai tā būs tāda, kādu to vēlam savam pusaudzim?

  • 18. februārī
  • Latvijas Televīzijas 1. kanālā
  • plkst. 15.00

PĒC TAM ATKĀRTOJUMĀ RAIDĪJUMU SKATIES: https://ltv.lsm.lv/lv/raidijums/klase-izaicinajums

Publicēts: 17.02.2023.

Aicinājums piedalīties skolēnu vecāku/aizbildņu aptaujā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts PuMPuRS) ietvaros tiek īstenots projekta noslēguma izvērtējums, kura mērķis ir noskaidrot sasniegtos rezultātus un projekta ietekmi uz izglītojamajiem, kā arī izzināt vecāku viedokli par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un to ietekmi uz bērniem, jauniešiem.

Lai izzinātu iesaistīto pušu viedokļus, tiek īstenota IZGLĪTOJAMO VECĀKU/AIZBILDŅU APTAUJA un tajā ir aicināti piedalīties gan tie vecāki/aizbildņi, kuru bērni ir piedalījušies projektā PuMPuRS, gan tie, kuru bērni nepiedalās projektā.

Publicēts: 16.02.2023.

KLASES IZAICINĀJUMS: Manas fiziskās prasmes

LAIKS IEPAZĪTIES AR KLASES IZAICINĀJUMA DALĪBNIEKIEM!

Klases lielais vasaras izaicinājums šoreiz pārbauda sevi. Grūti iedomāties, ka Roberts grib iemācīties vairāk atvērties citiem un draudzēties, ja redzam, cik viegli viņš pielāgojas jaunajiem apstākļiem, kuros jāsaskaras ar izdzīvošanu brīvā dabā un jāsadzīvo ar līdz šim nesatiktiem cilvēkiem. Būšana dabā māca ieraudzīt savas stiprās puses un pārvarēt nedrošību.

Ar Robertu iepazināmies jau pirms trīs gadiem, kad viņš mācījās 9. klasē, sapņoja par pavāra profesiju, bet sirdī pārdzīvoja par mammu, kura devusies dzīvot uz citu valsti. Kas Roberta dzīvē ir mainījies un vai viņam ir izdevies pabeigt skolu? Vai viņa sapnis joprojām ir kļūt par pavāru? Tiekamies klases izaicinājumā un meklējam atbildes kopā. Kā mūsu fiziskais ķermenis palīdz tikt galā ar emocijām? Kā pieņemt sevi un pārvarēt grūtības – gan tās, kas ārpusē, gan tās, kas dzīvo pusaudžu galvās?

TIEKAMIES LTV.lv 1 ēterā

PLKST. 15.00

PĒC TAM ATKĀRTOJUMĀ SKAITES: https://ltv.lsm.lv/lv/raidijums/klase-izaicinajums

Tiekamies projekta PuMPuRS noslēdzošajā piedzīvojumā un mācāmies kopā - noticēt jauniešiem, kurus pārāk bieži dzīve ir vēlējusies padarīt neredzamus, jo tā bijis vieglāk!

Publicēts: 11.02.2023.

Atklāta saruna ir pamats problēmu risināšanai skolā!

Bieži skolotājiem, kuri tiek uzrunāti dalībai supervīzijās, šķiet, ka supervīzija ir viens no kontroles mehānismiem, kura laikā tiks pārbaudīts tas - cik labi viņš spēj tikt galā ar saviem pienākumiem vai emocijām! Nē! Supervīzija ir  lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. Uz svarīgākajiem jautājumiem par supervīziju atbild projekta PuMPuRS supervizore - Līga Zvaigzne.

 

 

Līga, lūdzu pastāsti par to – kas ir un kas nav supervīzija?

Publicēts: 06.02.2023.

Projekts PuMPuRS atgriežas Latvijas Televīzijas ēterā ar KLASES IZAICINĀJUMU

Kad aiz loga ir tumšs, auksts, drēgns, kad no rīta nav vēlēšanās celties, lai ietu uz skolu, tad kaut kur ir jāmeklē spēks un motivācija turpināt mācīties.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšani”, jeb PuMPuRS, pagājušajā vasarā, kādā mežonīgā dabas nostūrī, aicināja satikies 16 pusaudžus no visas Latvijas, kuriem dažādu iemeslu dēļ radušies riski pārtraukt mācības. Viņi piekrita piedalīties āra dzīves nometnē, kur nebija nekāda komforta, kur katra diena bija izaicinājums – vai ir iespējams iztikt bez mobilā telefona, bez datorspēlēm, bez vecākiem?

Mēs ticam, ka sabiedrības līdzatbildības izjūta tiešā veidā var ietekmēt šo jauniešu dzīves, tāpēc aicinām ikvienu – katru sestdienu, plkst. 15.30, trīs mēnešu garumā, pievienoties jauniešu piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem KLASES IZAICINĀJUMĀ Latvijas Televīzijas ēterā.

12 sērijās mēs iepazīsim jauniešus, jutīsim līdzi grūtību pārvarēšanai, un galvenais – redzēsim, kā izmainās jaunietis, kad viņu vairs nevērtē pēc tā, cik labi viņš mācās, cik atbilstoši pieprasītajam atbild skolotājiem, bet kāda interesanta radoša personība slēpjas aiz spurainā pusaudža maskas.

Skatītājiem būs iespēja redzēt, kādi šie jaunieši bija agrāk, kādi ir tagad, un kā viņus izmainīja KLASES IZAICINĀJUMS.

Publicēts: 02.02.2023.

Saruna par projekta PuMPuRS noslēdzošo īstenošanas gadu Latvijas radio raidījumā "Ģimenes studija"

Projekts "PuMPuRS" sniedz nozīmīgu atbalstu jauniešiem, kuriem ir mācību grūtības, lai motivētu viņu pabeigt vismaz pamatskolu. Projekts Latvijā tiek īstenots jau piekto gadu. Taču nākamajā gadā tas būtu jāpārņem pašvaldībām, ne visas pašvaldības ir gatavas to darīt, skaidroja Latvijas Radio raidījumā "Ģimenes studija".

Nepatika pret mācībām vai konkrētiem mācību priekšmetiem, motivācijas trūkums, konflikti ar skolotājiem vai skolasbiedriem, daudz mācību kavējumu, veselības problēmas, pārāk liela slodze skolā, grūtniecība vai laulības, vēlme strādāt algotu darbu – ikviens no minētajiem iemesliem var būt pamatā priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Projekts "PuMPuRS" tika veidots, lai  mazinātu izglītību nepabeigušo skaitu – apmēram 7% skolēnu mācības pamet priekšlaicīgi, skaidroja projekta vecākā eksperte Māra Robežniece.

Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere  skaidro, ka, atskatoties uz projekta norisi, mērījumi saka, ka tas bijis ar lielu atbalsta koeficientu. Nākotnē jādomā, kā pašvaldības līmenī turpināt projektu. "20 skolas koordinēti strādāja ar šo projektu. Kopējais skolēnu skaits vairāku semestru garumā ir 1000 skolēni, kuri saņēmuši atbalstu."

Publicēts: 20.01.2023.

Noslēdzies projekts “Pastarītis var” Cērē

2021. gada augustā biedrība „Pastarītis” sāka realizēt jaunatnes iniciatīvas projektu ,,Pastarītis var”, ko finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” (PuMPuRS). 

Projektā skolēni ļoti aktīvi iesaistījās aktivitātēs, kuras piedāvāja projekts. Tie bija teātra mēģinājumi, izrādes, pikniks ar aktivitātēm svaigā gaisā, filmēšanās un filmēšana, vainagu, tērpu gatavošana, filmas montēšana un noslēguma pasākums. Par šīm aktivitātēm atbildīgā bija projekta vadītāja Evita Bērziņa, bet skatuves dekoru  gatavošana, sporta aktivitātes un sacensības palika Cēres pamatskolas sporta skolotāja Aivara Rožinska pārziņā. Tika izgatavotas četras pārvietojamas sienas ar lodziņiem, durvīm un arku, aka, klūgu žogs, kamīns u.c.  Projektā tika paredzētas ekskursijas, kuru organizēšanu uzņēmās Ilona Lazdāne. Protams, atbalsts bija arī no visām Cēres skolas skolotājām.                                                                              

Katrs skolēns atrada vismaz vienu brīvā laika pavadīšanas nodarbi, turklāt lielākā daļa piedalījās vismaz četrās aktivitātēs. Divpadsmit mēnešu laikā oficiāli bija 161 aktivitāte, bet patiesībā tās bija daudz vairāk, jo paralēli teātra mēģinājumiem, katrs varēja doties uz sporta zāli un spēlēt sporta spēles kopā ar skolotāju Aivaru. Bija gan papildus mēģinājumi, gan filmēšanās visas vasaras garumā, gan tērpu mazgāšanas, gan gludināšanas utt.

Publicēts: 07.11.2022.

Arī skolotājam nepieciešams atbalsts! Projekts PuMPuRS aicina pieteikties supervīzijām!

Lai atbalstītu skolotājus, skolu atbalsta personālu, projekts *PuMPuRS turpina īstenot Supervīzijas.

Supervīzijas laikā speciālista vadībā dalībniekiem ir iespējams saņemt konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c. Tā kā supervīzija notiek grupā, tā ir arī lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. 

Līdz šim ir īstenotas vairāk nekā 1000 supervīzijas 567 izglītības iestādēs. Līdz projekta beigām ir ieplānots nodrošināt kopumā 1330 supervīzijas, sniedzot atbalstu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī mazinot profesionālās izdegšanas riskus.

Šobrīd projektā ir iesaistīti seši supervizori, kuri nodrošina supervīzijas klātienē un attālināti.

“Supervīzija ir laiks un telpa, kur saņemt atbalstu un izaugsmes iespējas. Sesiju laikā ir iespēja apzināt un stiprināt savus resursus sarežģītu situāciju risināšanai, mazināt stresu un atgūt pārliecību par sevi attīstīt reflektēšanas iemaņas sava profesionālā stila atpazīšanai un pilnveidošanai; risināt problēmsituācijas sadarbībā ar skolniekiem, vecākiem un kolēģiem; pārskatīt savu profesionālo lomu un tās atbildības robežas.”

Publicēts: 10.10.2022.