APUIS-01. Kā izglītības iestādes vadītājam datu bāzē (www.ap.izm.gov.lv) pievienot individuālā atbalsta plāna (IAP) sagatavotājus un izglītības iestādes projekta koordinatoru?


  • Atrast savu izglītības iestādi meklēšanas rīkā sadaļā “Sadarbības partneri”;
  • Atvērt izglītības iestādes kartiņu, spiežot uz izglītības iestādes veida: “Vispārējās izgl. iestāde” vai “Profesionālās izgl. iestāde”;
  • Atvērtajā izglītības iestādes kartiņā uzspiež uz lauka “PMP projekts”;
  • Zemāk ir redzams šajā brīdī piesaistīto pedagogu, koordinatoru un skolas direktora saraksts;
  • Lai pievienotu izglītības iestādes projekta koordinatoru, jānospiež pogu  “Pievienot”;
  • Uznirstošajā logā nepieciešams ievadīt koordinatora personas kodu bez svītriņas. Lai apstiprinātu atrasto personu, nepieciešams uzklikšķināt uz izvēlētās personas; logs aizvērsies un kartiņā parādīsies aizpildīta sadaļa "Izglītības iestādes koordinators";
  • Pēc tam, kad ir pievienots izglītības iestādes projekta koordinators, izglītības iestādes kartiņā tiks piedāvāta sadaļa "Pievienot PMP plāna ievadītāju”, kuru pievieno iepriekš aprakstītajā veidā.

NB! Lai datu bāzi varētu veiksmīgi lietot un veikt visas nepieciešamās darbības, pašvaldības/VPII koordinatoram nepieciešams iesniegt personāla datus (izglītības iestādes direktora, izglītības iestādes koordinatora un visu IAP sagatavotāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu) konkrētā reģiona projekta koordinatoram.