IAP-05. Kur tiek glabāts individuālā atbalsta plāns (IAP)?


Ja IAP tiek izdrukāti, tad tie kopā ar vecāku/aizbildņa vai pilngadīgā izglītojamā piekrišanas parakstu veidlapām tiek glabāti atbilstoši projekta lietu nomenklatūrai izglītības iestādē.