IAP-01. Kāda ir IAP saskaņošanas secība? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-01-kada-ir-iap-saskanosanas-seciba)


Pašvaldībām: Parakstīts vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → Plāna ievadītāji sagatavo un saglabā individuālā atbalsta plānu (IAP) → Plāna ievadītājs iesniedz to saskaņošanai izglītības iestādes direktoram → izglītības iestādes direktors datu bāzē apstiprina IAP, sistēma nosūta to pašvaldības koordinatoram → pašvaldības koordinators datu bāzē apstiprina IAP, sistēma nosūta to saskaņošanai IKVD.

Proti: Iesniegums > Plāna ievadītājs > Izglītības iestādes direktors > Pašvaldības koordinators > IKVD

VPII: Parakstīts vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → Plāna ievadītājs sagatavo un saglabā IAP → Plāna ievadītājs iesniedz IAP saskaņošanai izglītības iestādes direktoram → izglītības iestādes direktors datu bāzē apstiprina IAP un sistēma nosūta to saskaņošanai IKVD.

Proti: Iesniegums > IAP sagatavotājs > Izglītības iestādes direktors > IKVD

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/165/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-01-kada-ir-iap-saskanosanas-seciba