IAP-16. Kāda dokumentācija tiek pievienota individuālā atbalsta plānam (IAP)? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-16-kada-dokumentacija-tiek-pievienota-individuala-atbalsta-planam-iap)


  • Izziņu par trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, ja ir norādīti atbilstoši riski un atbalsta pasākumi (individuālie lietošanas priekšmeti/individuālie mācību līdzekļi).
  • Rīkojums par pagarinātā mācību gada piešķiršanu, ja izglītojamajam tiek sagatavots IAP vasaras brīvlaikā.
Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/178/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-16-kada-dokumentacija-tiek-pievienota-individuala-atbalsta-planam-iap