IAP-15. Vai semestra ietvaros drīkst sniegt atbalstu skolēnu brīvlaikos? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-15-vai-semestra-ietvaros-drikst-sniegt-atbalstu-skolenu-brivlaikos)


Izvērtējot izglītojamā noslodzi, drīkst sniegt konsultācijas rudens un pavasara brīvlaikos (īstenošanā esoša IAP ietvaros).

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/179/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-15-vai-semestra-ietvaros-drikst-sniegt-atbalstu-skolenu-brivlaikos