IAP-20. Vai vienošanās starp pedagogu un izglītojamo jāgatavo viena uz visu mācību gadu? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-20-vai-vienosanas-starp-pedagogu-un-izglitojamo-jagatavo-viena-uz-visu-macibu-gadu)


Vienošanās starp pedagogu un izglītojamo tiek gatavota katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).

NB! Vēršam uzmanību, ka arī KA lapa ar konsultāciju uzskaiti tiek gatavota katram semestrim atsevišķa! Nedrīkst vienā KA lapā ierakstīt konsultācijas par vairākiem semestriem vai vairākiem atbalsta pasākumiem!

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/221/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-20-vai-vienosanas-starp-pedagogu-un-izglitojamo-jagatavo-viena-uz-visu-macibu-gadu