Skolās notiek supervīzijas (http://www.pumpurs.lv/lv/skolas-notiek-supervizijas)


 

Lai atbalstītu projektā "PuMPuRS" iesaistīto skolu personālu, šajā semestrī uzsākta supervīziju īstenošana. Šogad kopumā plānots novadīt 233 supervīzijas, un turpmāk projekta gaitā tās norisināsies katrā iesaistītajā skolā. 

Supervīzijas laikā speciālista vadībā dalībniekiem ir iespējams saņemt konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c. Tā kā supervīzija notiek grupā, tā ir arī lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. 

Šobrīd vērojama liela skolu interese par supervīzijām, un līdzšinējā pieredze liecina, ka visbiežāk supervīzijās dalībnieki vēlas risināt jautājumus, kas saistīti ar izdegšanu lielās pedagogu noslodzes dēļ, kā arī dažādu šķēršļu pārvarēšanu sadarbībā ar skolēnu un viņa vecākiem.

Plašāku informāciju par to, ko sniedz supervīzija projekta ietvaros, iespējams uzzināt informatīvajā materiālā (http://www.pumpurs.lv/lv/kas-ir-supervizija).

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/63/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/skolas-notiek-supervizijas