Pašvaldību kontaktpersonas


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

Pašvaldības, kuras organizē PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus 2019. gada pavasara semestrī:

Pašvaldība

Kontaktpersona

Projektu iesniegšanas termiņš

Zemgales reģions

Jelgavas pilsētas dome

Linda Vovere
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 63005527
Linda.Vovere@dome.jelgava.lv

04.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Jelgava

Jelgavas novada pašvaldība

Gatis Kasparinskis
Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs
tālr. 63048487
gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

03.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Jelgava

Vecumnieku novada pašvaldība

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja
tālr. 63920596
dace.sileika@vecumnieki.lv

25.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Vecumnieki

Jaunjelgavas novada pašvaldība

Gundega Zarāne
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
tālr. 20233637
gundega.vevere@jaunjelgava.lv

28.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Jaunjelgava

Krustpils novada pašvaldība

Angelīna Tukiša
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 28311364
angelina.tukisa@krustpils.lv

28.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Krustpils

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Ilona Skrode
Jēkabpils Izglītības pārvalde
tālr. 29449622
Ilona.skrode@edu.jekabpils.lv

10.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Jekabpils

Aknīstes novada pašvaldība

Santa Šmite
Aknīstes novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja
tālr. 28612924
santa.smite@akniste.lv

31.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Akniste

Neretas novada pašvaldība

Žanna Miezīte
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
tālr. 29339832, 28628431
zanna.miezite@gmail.com

10.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Nereta

 

Kurzemes reģions

Priekules novada pašvaldība

Una Ržepicka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
tālr. 26101674
una.rzepicka@priekulesnovads.lv

03.06.2019.
https://ej.uz/priekule_pumpurs

Liepājas pilsētas dome

Dace Liepa
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos
tālr. 63489144
dace.liepa@liepaja.edu.lv

20.05.2019.
https://ej.uz/liepaja_pumpurs 

Grobiņas novada pašvaldība

Linda Gulbe
Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu koordinatore
tālr. 63497965
linda.gulbe@grobinasnovads.lv

10.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Grobina

Skrundas novada pašvaldība

Viktorija Reine
Projektu koordinatore
tālr. 63350454
viktorija.reine@skrunda.lv

28.05.2019.
https://ej.uz/skrunda_PuMPuRS

Saldus novada pašvaldība

Laima Tiļļa
Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” projektu vadītājas asistente
tālr. 22408807
laima.tilla@saldus.lv

25.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Saldus

Brocēnu novada pašvaldība

Rudīte Muraševa
projektu vadītāja
tālr. 63807306
rudite.muraseva@broceni.lv

 

30.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Broceni

Aizputes novada pašvaldība

Antra Grasmane
PUMPURS projekta koordinatore Aizputes novadā
tālr. 63459151, 29466524
antra@aizpute.lv

31.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Aizpute

Alsungas novada pašvaldība

Krista Ciekale
Jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 28253862
kristac14@inbox.lv

22.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Alsunga

Kuldīgas novada pašvaldība

Una Matisone
Izglītības nodaļas speciāliste
tālr. 26542280
una.matisone@kuldiga.lv

29.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Kuldiga

Talsu novada pašvaldība

Daiga Feldmane
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos
tālr. 29417402
daiga.feldmane@talsi.lv

29.05.2019.
https://ej.uz/Talsi_PuMPuRS

Latgales reģions

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Lidija Plavinska
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
tālr. 28330063
lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

10.07.2019.

Daugavpils novada pašvaldība

Milāna Loča
Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatore
tālr. 26793922
milana.loca@dnd.lv

14.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Daugavpils

Dagdas novada pašvaldība

Tatjana Munda
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
tālr. 65681437
tatjana.munda@dagda.lv

20.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__dagda

Aglonas novada pašvaldība

Džeina Valaine
Jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 25882069
jauniesi@aglona.lv

15.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Aglona

Vārkavas novada pašvaldība

Iveta Poplavska
Jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 20004979
iveta.poplavska@varkava.lv

06.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Varkava

Riebiņu novada pašvaldība

Antra Meluškāne
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
tālr. 26388368
antra.meluskane@riebini.lv

17.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Riebini

Rēzeknes pilsētas dome

Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 26033202
eleonora.ivanova@rezekne.lv

14.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Rezekne

Rēzeknes novada pašvaldība

Aivars Mežatučs
Jaunatnes lietu speciālists
tālr. 22013477
aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

25.06.2019.
https://ej.uz/Jauniesi_Rezeknesnovads

Viļānu novada pašvaldība

Ilga Morozova
lzglītības un kultūras lietu speciāliste
tālr. 64605833
izglitiba@vilani.lv

31.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Vilani

Rugāju novada pašvaldība

Ieva Sīle
Projekta koordinatore
tālr. 28765138
ieva.sile@rugaji.lv

27.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Rugaji

Balvu novada pašvaldība

Valda Vancāne
Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas plānotāja
tālr. 64522456, 26354030
Valda.vancane@balvi.lv

11.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Balvi

Viļakas novada pašvaldība

Santa Komane
Projektu vadītāja
tālr. 64507216
santa.komane@vilaka.lv

03.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Vilaka

Vidzemes reģions

Varakļānu novada pašvaldība

Aija Ščucka
Attīstības nodaļas vadītāja
tālr. 27790015
aijasc@inbox.lv

03.06.2019.
http://www.varaklani.lv/22151

Gulbenes novada pašvaldība

Lelde Vilka
BNJC "Bāze" projektu vadītāja
tālr. 28653482
lelde.vilka@gulbene.lv

29.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Gulbene

Alūksnes novada pašvaldība

Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore
tālr. 64322402
eva.aizupe@aluksne.lv

03.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Aluksne

Madonas novada pašvaldība

Vivita Vecozola
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore
tālr. 64860071; 26378836
vivita.vecozola@madona.lv

17.05.2019
https://ej.uz/jauniesi__Madona

Smiltenes novada pašvaldība

Evija Kindzule
Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
tālr. 28301269
Evija.Kindzule@smiltene.lv

01.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Smiltene

Kocēnu novada pašvaldība

Anta Šulmeistare-Tupreine
Attīstības nodaļas vadītāja vietniece
tālr. 26102553
anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv

03.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Koceni

Valmieras pilsētas pašvaldība

Velga Mālkalne
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
tālr. 64207631
velga.malkalne@valmiera.lv

31.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi_valmiera

Strenču novada pašvaldība

Zaiga Auniņa
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja
tālr. 64715657; 26373938
zaiga.aunina@strencunovads.lv

01.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Strenci

Rūjienas novada pašvaldība

Daina Roze
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
tālr. 25450585
daina.roze@rujiena.lv

30.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Rujiena

Valkas novada pašvaldība

Romina Meļņika
Valkas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinatore
tālr. 29472781
romina.melnika@valka.lv

17.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Valka

Cēsu pilsētas pašvaldība

Dita Trapenciere
tālr. 26458414
dita.trapenciere@cesis.lv

29.07.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Cesis

Rīgas reģions

Kandavas novada pašvaldība

Inita Tamsone
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
tālr. 29175246
inita.tamsone@kandava.lv

31.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Kandava

Jaunpils novada pašvaldība

Elva Vaivare
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
tālr. 63180960, 26142437
elva.vaivare@jaunpils.lv

31.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi___Jaunpils

Tukuma novada pašvaldība

Kristīne Logina
Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
tālr. 63124463, 29388919
kristine.logina@tukums.lv

27.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Tukums

Lielvārdes novada pašvaldība

Agnese Vovčenko
Jaunatnes lietu speciāliste
tālr. 26614729
agnese.vovcenko@lielvarde.lv

03.07.2019.
https://ej.uz/lielvarde_pumpurs

Ķeguma novada pašvaldība

Dace Soboļeva
Attīstības nodaļas vadītāja
tālr. 25427473
dace.soboleva@kegums.lv

20.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Kegums

Ogres novada pašvaldība

Ieva Švēde
Galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā
tālr. 65068764
ieva.svede@ogresnovads.lv

24.05.2019.
https://ej.uz/jauniesi__Ogre

Siguldas novada pašvaldība

Gunita Romanovska
Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
tālr. 67970863
gunita.romanovska@sigulda.lv

25.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Sigulda

Limbažu novada pašvaldība

Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinatore
tālr. 29181788
vaira.abele@limbazi.lv

28.06.2019.
https://ej.uz/jauniesi_Limbazi

Rīga

Rīgas pilsētas dome

Anna Līga Kļaviņa
Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatore darbam ar jaunatnes projektiem
tālr. 67043604; 29123350
aklavina22@riga.lv

31.05.2019
https://ej.uz/jauniesi__Riga

Informācija tabulā tiek regulāri atjaunota.