Tikšanās ar ekspertiem, 19. jūnijā - PuMPuRS jaunajā birojā, Doma laukumā 8A (http://www.pumpurs.lv/lv/tiksanas-ar-ekspertiem-19-junija-pumpurs-jaunaja-biroja-doma-laukuma-8a)


Nākamā tikšanās ar PuMPuRS speciālistiem notiks 19. jūnijā, PuMPuRS jaunajā birojā, Doma laukumā 8A, 7. stāvā.

Projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas – pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Piesakoties konsultācijām, ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/115/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/tiksanas-ar-ekspertiem-19-junija-pumpurs-jaunaja-biroja-doma-laukuma-8a