Paziņojums par PuMPuRS faktiskās adreses maiņu (http://www.pumpurs.lv/lv/pazinojums-par-pumpurs-faktiskas-adreses-mainu)


Informējam, ka, sākot ar 2019. gada 3. jūniju, ir mainījusies Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS  biroja faktiskā adrese. Jaunā adrese – Doma laukums 8A, Rīga, LV-1050.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka juridiskā adrese un pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.
Juridiskā adrese: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050.
Biroja tālruņa nr: 28684847
E-pasta adrese saziņai: pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv)

Projekta aktualitātes meklē PuMPuRS facebook lapā: https://www.facebook.com/pumpurs.lv/ (https://www.facebook.com/pumpurs.lv/)

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/116/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/pazinojums-par-pumpurs-faktiskas-adreses-mainu