PuMPuRS aicina skolotājus un skolēnu atbalsta personas uz bezmaksas atklātajām mācību darbnīcām (http://www.pumpurs.lv/lv/pumpurs-aicina-skolotajus-un-skolenu-atbalsta-personas-uz-bezmaksas-atklatajam-macibu-darbnicam)


2019. gada 8. augustā, plkst. 10:00 aicinām skolotājus, skolēnu atbalsta personas un citus interesentus uz atklātajām bezmaksas mācību darbnīcām, PuMPuRS birojā Rīgā, Doma laukumā 8A.
Trīs eksperti, trīs darbnīcas, trīs metodes, ko apgūt, lai izmantotu turpmākajā mācību un konsultatīvajā darbā ar skolēniem.

Trīs BEZMAKSAS darbnīcas, trīs jaunas idejas darbā ar skolēniem.

PuMPuRS atvērto darbnīcu programmā:

10:00 līdz 11:30
“Kā jūtas skolotājs”. Praktiskā darbnīca PuMPuRS reģionālā koordinatora Andreja Lukina vadībā.

Darbnīcas ietvaros diskutēsim par skolotāja lomu sabiedrībā un bērna dzīvē, dalīsimies ar klasvadības pieredzi nestandarta tipa situācijās un mēģināsim lauzt bargā skolotāja stereotipu. Darbnīcas dalībnieki tiks aicināti runāt par situācijām klasē un skolā, kā arī par skolotāja emocijām un jūtām, kuras iedvesmo un demotivē turpināt skolotāja darba gaitas, it īpaši darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Darbnīcas noslēgumā dalībniekiem tiks piedāvāti psiholoģiskās izturētspējas instrumenti, kuri spēs palīdzēt saglabāt iekšējo mieru un psiholoģisko stabilitāti krīzes situācijās.

11:45 līdz 13:45
Darbnīca “Parunāsim”, ko vadīs PuMPuRS vecākā eksperte Dace Medne.

Parunāsim! Darbnīca plānota mācību darbnīcas dalībniekiem, kuri vēlas pilnveidot savas konsultatīvā atbalsta sniegšanas prasmes, paplašinot savu konsultatīvo metožu klāstu, darbnīcā apgūstot vienu no metodēm - Motivējošo interviju. Šo metodi uzskata par komunikācijas veidu, kas rosina un atbalsta skolēnu pieņemt lēmumu, jo, ja cilvēki paši pieņem lēmumu par paradumu vai uzvedības maiņu, viņi lēmumu īsteno daudz biežāk.

13:45 līdz 14:45 – Brīvais laiks

14:45 līdz 17:00
Psiholoģes Līgas Bērziņas darbnīca “Dusmu kontroles spēle darbā ar klasi, konfliktējošām grupām un individuāli.”

Dusmu kontroles spēle palīdz ieraudzīt dažādas iespējas, kas var palīdzēt uzlabot gan attiecības skolotājai ar bērniem, gan bērniem savā starpā. Darbnīcas laikā būs iespēja saņemt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kā veidojas klases kultūra, kā klasē sākas un attīstās vardarbība.
 • Kā mācīt bērniem kontrolēt emocijas un uzvedību - individuāli,
 • konfliktējošās grupās, ar klasi
 • Kā palīdzēt impulsīviem bērniem izstrādāt drošus rīcības modeļus, kā sadarboties?
 • Kā vienoties par noteikumiem klasē?
 • Kā modelēt situācijas piemērotu risinājumu meklēšanai.
 • Kā ar spēles palīdzību atrunāt noteikumus klasē audzināšanas stundās, brīvstundās un mācību procesā kopumā?

Piesakies darbnīcām sūtot e-pastu uz adresi: liene.berzina@834.ikvd.gov.lv (mailto:liene.berzina@834.ikvd.gov.lv)

Pieteikumā norādi:

 • Vārds, uzvārds
 • Reģions (piem: Vidzemes reģions)
 • Pārstāvētā pašvaldība (Piemēram: Cēsu novada pašvaldība)
 • Pārstāvētā izglītības iestāde vai pārstāvētā profesionāls izglītības iestāde
 • Profesija (ja neesat saistīts ar dalību PuMPuRS projektā) vai amats projekta PuMPuRS ietvaros.

Atklāto bezmaksas mācību darbnīcu dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc, kad būs sasniegts maksimālais skaits, informēsim par to projekta mājaslapā www.pumpurs.lv (http://www.pumpurs.lv), facebook profilā www.facebook.com/pumpurs.lv (http://www.facebook.com/pumpurs.lv), kā arī izsūtīsim informāciju e-pastā tiem dalībniekiem, kuru dalība mācību darbnīcās būs apstiprināta.

Ja esat apstiprināts dalībai PuMPuRS atklātajās mācību darbnīcās, bet rodas apstākļi, kas liedz tās apmeklēt, lūdzu, informējiet par to pēc iespējas ātrāk, nosūtot atteikuma e-pastu uz liene.berzina@834.ikvd.gov.lv (mailto:liene.berzina@834.ikvd.gov.lv), lai rastu iespēju apmeklēt mācību darbnīcas citiem interesentiem.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/121/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/pumpurs-aicina-skolotajus-un-skolenu-atbalsta-personas-uz-bezmaksas-atklatajam-macibu-darbnicam