Lai visiem kopīgi sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts šis jaunais mācību gads! (http://www.pumpurs.lv/lv/lai-visiem-kopigi-sekmigs-un-radosiem-panakumiem-bagats-sis-jaunais-macibu-gads)


Lai pietiek spēka un nepietrūkst pacietības!

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/130/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/lai-visiem-kopigi-sekmigs-un-radosiem-panakumiem-bagats-sis-jaunais-macibu-gads