PMP riska grupas individuālie atbalsta pasākumi (http://www.pumpurs.lv/lv/pmp-riska-grupas-individualie-atbalsta-pasakumi)


Visu vecumu izglītojamajiem jābūt izglītības procesā, kas virzīts uz viņu stipro pušu un talantu attīstību. Agrīni ieviešot preventīvus pasākumus, tiek veidots ieguldījums ne tikai mūsdienu bērnos, bet arī nākotnes vecākos. Ņemot vērā, ka PMP ir kompleksa problēma, tad, lai palīdzētu riska grupā esošajiem izglītojamajiem, svarīga ir mērķtiecīga intervence, kas ietilpst regulāra atbalsta sistēmā. Katra izglītojamā problēmu risināšanai nepieciešama individuāla pieeja, kā arī savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam jāizstrādā individuāli atbalsta pasākumi gan izglītības iestādes, gan pašvaldības līmenī. Svarīga arī vecāku darbība problēmas novēršanā – ģimenes resursi. Jāizvērtē izglītojamajam piemērotākā izglītības iegūšanas forma – izglītības iestādes resursi. Nepieciešams komplekss risinājums, savlaicīga atbalsta sniegšana un individuāls darbs ar izglītojamo.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/155/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/pmp-riska-grupas-individualie-atbalsta-pasakumi