APUIS-07. Kā nosaukt datu bāzei pievienojamos failus? (http://www.pumpurs.lv/lv/apuis-07-ka-nosaukt-datu-bazei-pievienojamos-failus)


Lūdzam failu nosaukumos izmantot tikai latīņu valodas burtus (lūgums neizmantot burtus: ā, ē, ī, ū, ķ, ļ, ņ, š, ž), atstarpju vietā starp vārdiem lietot zemsvītru (“_”), nelietot pieturzīmes (komatus, punktus, jautājuma vai izsaukuma zīmes, u.c.). Faila nosaukumos nedrīkst lietot projekta publicitātes nosaukumu “PuMPuRS”.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/162/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/apuis-07-ka-nosaukt-datu-bazei-pievienojamos-failus