IAP-07. Vai izglītojamā vecākam/aizbildnim jāparaksta individuālā atbalsta plāns (IAP)? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-07-vai-izglitojama-vecakamaizbildnim-japaraksta-individuala-atbalsta-plans-iap)


Nē, IAP nav jāparaksta. Parakstīt nepieciešams vecāku/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā piekrišanas veidlapu, ko nepieciešams veikt pirms katra semestra IAP sagatavošanas. Vecāku/aizbildņa un pilngadīgā izglītojamā piekrišanas veidlapas pieejamas projekta mājas lapas sadaļā “Partneriem” (http://www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem).

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/170/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-07-vai-izglitojama-vecakamaizbildnim-japaraksta-individuala-atbalsta-plans-iap