IAP-09. Kur un kā uzrādīsies 10h par IAP sagatavošanu un uzraudzību? Vai šie dati sistēmā būs jāievada pašam? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-09-kur-un-ka-uzradisies-10h-par-iap-sagatavosanu-un-uzraudzibu-vai-sie-dati-sistema-bus)


Ailē “Plānotais finansējums” katram IAP automātiski tiek pievienota maksimālā summa (10h*vienas vienības metodikas likme) par IAP sagatavošanu un uzraudzību (tai skaitā IAP izvērtējuma veikšanu) pēc vienas vienības metodikas. Lūgums ievērot proporcionalitāti izmaksām starp atbalstu izglītojamajam un plāna administrēšanas izmaksām – plāna ievadītajam.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/173/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-09-kur-un-ka-uzradisies-10h-par-iap-sagatavosanu-un-uzraudzibu-vai-sie-dati-sistema-bus