IAP-10. Kur un kā uzrādīsies 6h par IAP sagatavošanu un uzraudzību? Vai šie dati sistēmā būs jāievada pašam? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-10-kur-un-ka-uzradisies-6h-par-iap-sagatavosanu-un-uzraudzibu-vai-sie-dati-sistema-bus-jaievada)


Ailē “Plānotais finansējums” katram IAP automātiski tiek pievienota maksimālā summa (6h*vienas vienības metodikas likme) par IAP sagatavošanu un uzraudzību (tai skaitā IAP izvērtējuma veikšanu) pēc vienas vienības metodikas. Lūgums ievērot proporcionalitāti izmaksām starp atbalstu izglītojamajam un plāna administrēšanas izmaksām – plāna ievadītājam.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/173/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-10-kur-un-ka-uzradisies-6h-par-iap-sagatavosanu-un-uzraudzibu-vai-sie-dati-sistema-bus-jaievada