IAP-10. Kur un kā nepieciešams norādīt IAP sagatavošanas un uzraudzības stundas, ja plānots izmantot mazāk par projekta datu bāzē automātiski piešķirtajām 10 stundām? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-10-kur-un-ka-nepieciesams-noradit-iap-sagatavosanas-un-uzraudzibas-stundas-ja-planots-izmantot)


IAP sadaļā “Komentārs” jānorāda plānotais IAP sagatavošanas un uzraudzības stundu skaits uz semestri.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/174/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-10-kur-un-ka-nepieciesams-noradit-iap-sagatavosanas-un-uzraudzibas-stundas-ja-planots-izmantot