IAP-12. Kā dzēst un labot individuālā atbalsta plānu (IAP) projekta datu bāzē? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-12-ka-dzest-un-labot-individuala-atbalsta-planu-iap-projekta-datu-baze)


Pieejamo funkciju skaidrojumi:

  1. “Pārtraukt plānu” (IAP statuss mainās uz “Apturēts”): drīkst izmantot tad, ja izglītojamais pārtrauc dalību projektā vai ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi (piemēram, slimības dēļ). Komentārā nepieciešams norādīt IAP apturēšanas iemeslu. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja pārtraukt IAP statusā “Apstiprināts”, “Saskaņošanā” vai “Īstenošanā”.
  2. “Dzēst” (IAP statuss mainās uz “Neaktīvs)”: drīkst izmantot tikai tad, ja IAP plānā nav uzsākta finanšu līdzekļu izmantošana (tai skaitā nav veikta samaksa par IAP sagatavošanu/uzraudzību), piemēram, gadījumā, ja IAP izveidots kļūdaini. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja dzēst IAP statusā “Projekts”, “Apstiprināts”, “Saskaņošanā” vai “Īstenošanā”. Gadījumā, ja IAP ir nepieciešams dzēst, tad IAP sagatavotājam tajā ir jādzēš visi atbalsta pasākumi, tiem piesaistītie riski un to pamatojumi, savukārt, lai pārskatīšanā esošu IAP varētu dzēst (parādītos poga “dzēst”), tas izglītības iestādes atbildīgajai personai ir atkārtoti jāapstiprina.
  3. “Atsākt plānu” (IAP statuss mainās uz “Pārskatīšanā”): drīkst izmantot tad, ja izglītojamais atsāk dalību projektā tā paša semestra ietvaros. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja atsākt IAP statusā “Apturēts”.
  4. “Pārskatīt” (IAP statuss mainās uz “Pārskatīšanā”): drīkst izmantot tad, ja nepieciešams veikt precizējumus IAP. Pēc tam atkārtoti jāveic IAP saskaņošana visos līmeņos. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja pārskatīt IAP statusā “Īstenošanā”.
Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/175/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-12-ka-dzest-un-labot-individuala-atbalsta-planu-iap-projekta-datu-baze