IAP-15. Kā tiek aprēķināts IAP plānotais finansējums? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-15-ka-tiek-aprekinats-iap-planotais-finansejums)


Datu bāze automātiski saskaita visu atbalsta pasākumu finansēšanas kopsummu, ieskaitot maksimālo summu (6h*vienas vienības metodikas likme) par IAP sagatavošanu un uzraudzību (tai skaitā IAP izvērtējuma veikšanu) pēc vienas vienības metodikas.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/177/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-15-ka-tiek-aprekinats-iap-planotais-finansejums