IAP-18. Vai drīkst sniegt atbalstu skolēnu vasaras brīvlaikā? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-18-vai-drikst-sniegt-atbalstu-skolenu-vasaras-brivlaika)


Atbalsta sniegšana vasaras brīvlaikā iespējama, ja izglītojamajam noteikts pagarinātais mācību gads (jāsagatavo jauns “Brīvlaika” IAP, kuram datu operatīvajā uzskaites sistēmā pievieno izglītības iestādes rīkojumu par pagarināto mācību gadu).

Nepieciešams pievērst uzmanību, lai ar IAP īstenošanā iesaistīto personālu ir noslēgtas/pagarinātas darba tiesiskās attiecības par darbu vasaras brīvlaikā. Sniedzot atbalstu vasaras brīvlaikā, iesaistītie pedagogi/atbalsta personāls vienlaicīgi nedrīkst atrasties atvaļinājumā un sniegt konsultācijas izglītojamajam.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/180/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-18-vai-drikst-sniegt-atbalstu-skolenu-vasaras-brivlaika