DLUV-02. Kad tiek dibinātas darba tiesiskās attiecības ar projekta iesaistīto personālu? (http://www.pumpurs.lv/lv/dluv-02-kad-tiek-dibinatas-darba-tiesiskas-attiecibas-ar-projekta-iesaistito-personalu)


Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt noslēgtām pirms tiek uzsākta projekta darba uzdevumu veikšana.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/182/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/dluv-02-kad-tiek-dibinatas-darba-tiesiskas-attiecibas-ar-projekta-iesaistito-personalu