DLUV-05. Vai pašvaldību/VPII koordinatoriem nepieciešams pievienot DLUV projekta datu bāzē sadaļā “Pievienotie dokumenti”? (http://www.pumpurs.lv/lv/dluv-05-vai-pasvaldibuvpii-koordinatoriem-nepieciesams-pievienot-dluv-projekta-datu-baze-sadala)


Nē, pašvaldības/VPII koordinatora pienākumos ir pārbaudīt vai dati ir ievadīti precīzi un vai DLUV ir apstiprināta.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/185/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/dluv-05-vai-pasvaldibuvpii-koordinatoriem-nepieciesams-pievienot-dluv-projekta-datu-baze-sadala