DLUV-07. Kā labot DLUV? (http://www.pumpurs.lv/lv/dluv-07-ka-labot-dluv)


Pēc DLUV apstiprināšanas, IAP ievadītājiem un izglītības iestādes koordinatoriem nav iespējams labot ievadītās stundas. Vairāku līmeņu apstiprināšanā paredz, ka pirms apstiprināšanas atbildīgā persona ir pārliecinājusies par ievadīto datu precizitāti.

Lai labotu DLUV, pašvaldības koordinatoram/VPII un izglītības iestādes vadītājam no attiecīgajām lomām jāatceļ apstiprinājums, tādējādi atgriežot DLUV statusā “Ievadīts”. Pēc labojumu veikšanas, izglītības iestādes vadītājam un pašvaldības koordinatoram atkārtoti jāapstiprina ievadītās stundas.

Pēc ikmēneša dokumentācijas iesniegšanas projekta datu bāzē, atcelt apstiprināto DLUV vairs nedrīkst! Ja konstatētas nepilnības, nepieciešams informēt pašvaldības koordinatoru, kuram jāsazinās ar attiecīgo projekta reģionālo koordinatoru.

Pirms DLUV apstiprināšanas, lūdzam pārliecināties, ka nostrādās stundas ir ievadītas par visiem atbalsta sniedzējiem!

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/187/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/dluv-07-ka-labot-dluv