IAP-02. Kāda ir IAP īstenošanas secība? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-02-kada-ir-iap-istenosanas-seciba)


Nepieciešams ievērot secīgu dokumentu aizpildīšanu, lai varētu uzsākt IAP īstenošanu: vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → izglītības iestādes direktora IAP apstiprinājums datu bāzē → vienošanās starp pedagogu un izglītojamo → konsultāciju/atbalsta sniegšana un konsultatīvā atbalsta veidlapu aizpildīšana.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/220/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-02-kada-ir-iap-istenosanas-seciba