IAP-22. Kā tiek veikta konsultāciju uzskaite, ja pedagogs sniedz atbalstu vairākos atbalsta pasākumus/mācību priekšmetos? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-22-ka-tiek-veikta-konsultaciju-uzskaite-ja-pedagogs-sniedz-atbalstu-vairakos-atbalsta)


Katram IAP ietvertajam atbalsta pasākumam, nepieciešama atsevišķa KA vienošanās starp pedagogu un izglītojamo, atsevišķa KA lapa ar konsultāciju uzskaiti. Nedrīkst vairākus atbalsta pasākumus iekļaut vienā KA lapā.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/223/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-22-ka-tiek-veikta-konsultaciju-uzskaite-ja-pedagogs-sniedz-atbalstu-vairakos-atbalsta