IAP-24. Kā veikt konsultāciju uzskaiti KA lapā, ja vienā dienā ir bijušās vairākas konsultācijas pie viena pedagoga? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-24-ka-veikt-konsultaciju-uzskaiti-ka-lapa-ja-viena-diena-ir-bijusas-vairakas-konsultacijas-pie)


Katrs ieraksts atbilst vienai stundai. Nedrīkst vienā ailē norādīt, piemēram, "2h". Gadījumā, kad vienā dienā notiek vairākas konsultācijas pie tā paša pedagoga, KA veidlapas ailē raksta katru stundu atsevišķi, norāda tēmas, datumu (diena, mēnesis, gads) un abas puses parakstās par katru notikušo atbalstu/konsultāciju. KA veidlapā kalendārajā mēnesī veiktajām konsultācijām ir jābūt uzskaitītām hronoloģiskā un loģiskā secībā.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/225/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-24-ka-veikt-konsultaciju-uzskaiti-ka-lapa-ja-viena-diena-ir-bijusas-vairakas-konsultacijas-pie