IAP-19. Vai izglītojamajiem drīkst sniegt konsultācijas un konsultatīvo atbalstu nedēļas nogalēs un svētku dienās? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-19-vai-izglitojamajiem-drikst-sniegt-konsultacijas-un-konsultativo-atbalstu-nedelas-nogales-un)


Konsultācijas un konsultatīvo atbalstu nedrīkst sniegt svētku dienās un brīvdienās (sestdienās, svētdienās).

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/276/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-19-vai-izglitojamajiem-drikst-sniegt-konsultacijas-un-konsultativo-atbalstu-nedelas-nogales-un