IAP-13. Vai semestra laikā ir iespējams mainīt IAP sagatavotāju, piemēram, viņa ilgstošas prombūtnes vai darba attiecību izbeigšanas dēļ? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-13-vai-semestra-laika-ir-iespejams-mainit-iap-sagatavotaju-piemeram-vina-ilgstosas-prombutnes)


Nē, semestra ietvaros nav iespējams mainīt IAP sagatavotāju.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/277/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-13-vai-semestra-laika-ir-iespejams-mainit-iap-sagatavotaju-piemeram-vina-ilgstosas-prombutnes