Aicinām pedagogus pieteikties supervīzijām! (http://www.pumpurs.lv/lv/aicinam-pedagogus-pieteikties-supervizijam)


Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” turpina sniegt individuālu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā skolēniem, skolotājiem un skolu atbalsta personālam.

“Supervīzija ir laiks un telpa, kur saņemt atbalstu un izaugsmes iespējas. Sesiju laikā ir iespēja apzināt un stiprināt savus resursus sarežģītu situāciju risināšanai, mazināt stresu un atgūt pārliecību par sevi attīstīt reflektēšanas iemaņas sava profesionālā stila atpazīšanai un pilnveidošanai; risināt problēmsituācijas sadarbībā ar skolniekiem, vecākiem un kolēģiem; pārskatīt savu profesionālo lomu un tās atbildības robežas.”

Laura Miķelsone, sertificēts supervizors

  • Mērķauditorija: Rīgas pilsētas izglītības iestāžu pedagogi;
  • Veids: grupu (ne vairāk par 10 personām);
  • Ilgums: 3 stundas (180 minūtes);
  • Mērķis: pilnveidot pedagogu un atbalsta personāla profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma riskus;
  • Nepieciešams: dators, planšete vai viedtālrunis, pieeja internetam, mikrofons, web-kamera (vēlams), platforma Zoom.

Lūgums pieteikties supervīzijai, sazinoties ar supervizoru Lauru Miķelsoni elektroniski, nosūtot savas izglītības iestādes kontaktinformāciju uz e-pastu – mikelsonelaura@hotmail.com (mailto:mikelsonelaura@gmail.com)

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/283/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/aicinam-pedagogus-pieteikties-supervizijam