Aicinājums piedalīties skolēnu vecāku/aizbildņu aptaujā (http://www.pumpurs.lv/lv/aicinajums-piedalities-skolenu-vecakuaizbildnu-aptauja)


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts PuMPuRS) ietvaros tiek īstenots projekta noslēguma izvērtējums, kura mērķis ir noskaidrot sasniegtos rezultātus un projekta ietekmi uz izglītojamajiem, kā arī izzināt vecāku viedokli par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un to ietekmi uz bērniem, jauniešiem.

Lai izzinātu iesaistīto pušu viedokļus, tiek īstenota IZGLĪTOJAMO VECĀKU/AIZBILDŅU APTAUJA un tajā ir aicināti piedalīties gan tie vecāki/aizbildņi, kuru bērni ir piedalījušies projektā PuMPuRS, gan tie, kuru bērni nepiedalās projektā.

Vecāku/aizbildņu aptaujas anketa ir atvērta respondentu atbildēm no 2023. gada 16. līdz 26. februārim (ieskaitot), un tās aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 5-10 minūtes.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar pētījuma īstenošanas koordinatoru: Ieva Šterna, e-pasts: ieva.sterna@dynamicuniversity.eu (mailto:ieva.sterna@dynamicuniversity.eu), mob.tel. 29142642.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/301/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/aicinajums-piedalities-skolenu-vecakuaizbildnu-aptauja