Norisinājies pirmais ievadseminārs Rīgas skolu direktoriem un pašvaldības pārstāvjiem (http://www.pumpurs.lv/lv/norisinajies-pirmais-ievadseminars-rigas-skolu-direktoriem-un-pasvaldibas-parstavjiem)


2017. gada 17. maijā Rīgas 15. vidusskolas telpās notika pirmais projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ievadseminārs, uz kuru bija aicināti Rīgas skolu direktori un pašvaldības pārstāvji.

Projekta pārstāvji informēja pasākuma dalībniekus par tikko uzsākto projektu, tā priekšvēsturi, projektā plānotajiem atbalsta pasākumiem, plānoto sadarbību ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Īpaša uzmanība tika veltīta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku un cēloņu raksturošanai, lai rosinātu pašvaldības un izglītības iestāžu darbiniekus atpazīt potenciālo projekta mērķauditoriju un iesaistīt projekta atbalsta aktivitātēs ikvienu bērnu, kuram tas būtu nepieciešams.

Ievadsemināru mērķis ir potenciālo sadarbības partneru informēšana un piesaiste dalībai projektā. Kopumā projekta sākumposmā ir plānots rīkot 31 ievadsemināru pašvaldību un izglītības iestāžu darbiniekiem.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/53/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/norisinajies-pirmais-ievadseminars-rigas-skolu-direktoriem-un-pasvaldibas-parstavjiem