Noslēdzies pirmais projekta īstenošanas semestris skolās (http://www.pumpurs.lv/lv/nosledzies-pirmais-projekta-istenosanas-semestris-skolas)


Ir noslēdzies pirmais semestris, kurā bērni un jaunieši projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. 2017./2018. mācību gada 1. semestrī kādu no atbalsta pasākumiem – papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla palīdzību, kā arī ēdināšanas, naktsmītnes vai transporta izmaksu kompensāciju saņēma vairāk nekā 2000 skolēnu. Šobrīd projektā ir iesaistījušās 45 pašvaldības un 29 valsts profesionālās izglītības iestādes, līdz ar to projektā iesaistīto skolu kopējais skaits tuvojas 200.

2018. gadā projektā ietverto skolu skaitu plānots palielināt līdz 300, turpretī līdz projekta noslēgumam 2022. gadā plānots iesaistīt vismaz 614 izglītības iestādes.

Lai palīdzētu uzsākt dalību projektā, līdz šim organizēti astoņi ievadsemināri pašvaldību darbiniekiem un 20 ievadsemināri skolās. Projekta PuMPuRS komanda saka lielu paldies skolu un pašvaldību darbiniekiem par ieinteresētību un pretimnākšanu mūsu kopīgajā darbā – atbalstošas skolas vides veidošanā, lai ikkatrs bērns un jaunietis varētu iegūt izglītību!

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/59/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/nosledzies-pirmais-projekta-istenosanas-semestris-skolas