Kā lauku bērni jūtas pilsētas skolā (http://www.pumpurs.lv/lv/ka-lauku-berni-jutas-pilsetas-skola-0)


Lūcijai Kristiānai patīk mācīties, tomēr, pārejot uz pilsētas skolu, pirmie divi mācību gadi bija ļoti grūti. Kā jūtas lauku bērni pilsētas skolā?

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/65/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/ka-lauku-berni-jutas-pilsetas-skola-0