APUIS-08. Vai projekta dokumentos nepieciešams iekļaut projekta oficiālo nosaukumu?


Atsaucoties uz projektu, nepieciešams izmantot tā oficiālo nosaukumu (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).

“PuMPuRS” ir publicitātes materiālos atpazīstamības veicināšanai lietots neformāls nosaukums, kuru lūdzam neizmantot oficiālajā projekta dokumentācijā.