APUIS-09. Kādu logo ansambli izmantot, sagatavojot projekta dokumentāciju?


Uz projekta dokumentiem nepieciešams lietot atbilstošus ESF un IKVD logo ansambļus: