DLUV-06. Vai, konstatējot neprecizitātes DLUV, labojumus ir iespējams veikt ar pildspalvu?


Ar pildspalvu papildinājumi nedrīkst tikt veikti! DLUV tiek sagatavotas un apstiprinātas tikai elektroniskā formātā projekta datu bāzē.