DLUV-08. Sagatavojot DLUV, ielasās nekorekti amati. Kā izlabot?


Sagatavojot DLUV visām iesaistītajām pusēm amats automātiski ielasās kā “pedagogs”. Veicot DLUV ievadi projekta datu bāzē ir iespējams veikt manuālu amatu maiņu “Darba laika uzskaite” kartiņā, sadaļā “Pedagogu amati projektā”. Amatu maiņu iespējams veikt tikai izglītības iestādes vadītājam pirms DLUV apstiprināšanas.

Lai atbalsta personālam nomainītu amatu DLUV, atbilstoši reģistrētajam IAP atbalsta pasākumam un darba līgumā norādītajam amatam:

  1. Izglītības iestādes atbildīgajai personai, pirms DLUV apstiprināšanas, sadaļā "Kopsavilkums" atvērt attiecīgā mēneša DLUV.
  2. Darba laika uzskaites kopsavilkuma logā izvēlēties cilni "Pedagogu amati projektā".
  3. Pedagogu sarakstā atrast pedagogu, kuram nepieciešams norādīt korekto amata nosaukumu, un izvēlēties amatu no pieejamā atbalsta personāla saraksta.

DLUV