DLUV-11. Vai pedagogs var strādāt projektā, ja viņam jau ir pilna slodze skolā?


Nedrīkst. Pie viena darba devēja pamatdarbs un papildu pienākumu veikšana nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.  

Savukārt, izvērtējot iespēju slēgt blakus darba līgumu par pedagoga pienākumu veikšanu pie cita darba devēja, sadarbības partnerim ir nepieciešams noskaidrot iestāžu juridisko dalījumu, kuru ietvaros tiek slēgti darba līgumi (šajā gadījumā – to, vai tās ir atdalītas). Par iestāžu juridisko dalījumu lūgums pārliecināties pie pašvaldības jurista un grāmatveža. Vienlaikus ir jāizvērtē, vai blakus darbu pieļauj pedagoga esošais pamatdarba līgums, un, vai kopējais pedagogam plānotais darba apjoms ir samērīgs – t.i. neradīsies pedagoga pārslodze un necietīs darba kvalitāte, kā arī – vai ārpus pamatdarba veikto blakus darbu iespējams saplānot izglītojamajam pieņemamā laikā, ņemot vērā izglītojamo vecumu, slodzi un vajadzības. 

Vairāk informācijas par pedagogu darba tiesisko attiecību jautājumiem skatīt Projekta vadlīniju 9. pielikumā “Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā”.